سوال یا بازخوردی دارید؟ یا فقط می‌خواهید با ما در تماس باشید؟ ما خوشحال می‌شویم که از شما بشنویم! به ما در info@tickeight.net پیام دهید و تیم ما با خوشحالی به شما کمک خواهد کرد.

به ما بپیوندید در مسیر تسلط بر گرامر آلمانی – با هم، زیبایی و ثروت زبان را باز خواهیم کرد.